CHI BỘ TRƯỜNG THCS TÂN HỘI QUA CÁC CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

     Tiền thân chi bộ THCS Tân Hội là chi bộ Trường, được thành lập từ năm 2009 . Trãi qua thời gian phấn đấu với sự lãnh đạo của các Bí thư đến nay chi bộ đã làm tốt vai trò lãnh đạo các tổ chức trong trường và đã thực sự trở thành tổ chức hạt nhân, lãnh đạo nhiệm vụ chính trị.

        Chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức trong trường có kế hoạch thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, phát động các phong trào thi đua gắn  với  chủ đề của năm học. Với sự nỗ lực, bền bỉ vươn lên trong nhiều năm qua, nơi đây đã góp phần đào tạo lớp lớp các thế thế hệ học trò thành danh trên mọi miền đất nước và biết bao thế hệ giáo viên, cán bộ đã trưởng thành từ mái trường này.

    Hằng năm trường có tham gia các hội thi cấp thị xã và cấp tỉnh, đặc biệt là đội ngũ giáo viên của chi bộ vào đảng đã đạt 20/24 giáo viên, với đội ngũ giáo viên trẻ có số lượng giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp thị xã 13 giáo viên và đạt giáo viên day giỏi cấp tỉnh 06 giáo viên có 01 viên phấn vàng thì chất lượng giáo dục của trường cũng ngày được nâng cao lên